Cyfrowy świat widział już wszystko, ale nie w jednym miejscu — Przegląd potencjału metaverse

Rozszerzona rzeczywistość, tokeny NFT, digitalizacja w wykonaniu Web 3.0, zdecentralizowane finanse, Crowdfunding 3.0, czyli jak będzie przebiegała digitalizacja świata w następnych latach? Tecra postara się przybliżyć swoją opinię na temat zbliżających się trendów technologicznych.

Metaverse staje się jednym z głównych trendów technologicznych, inwestycyjnych i społecznych następnej dekady. Finansowanie projektów metaverse stworzy nową wielomiliardową niszę na rynku inwestycji w startupy. Jak będzie przebiegać cyfryzacja świata i jakie jest miejsce startup crowdfundingu w metaświecie?

Metaverse jako nowa rzeczywistość

Minęło 30 lat od wydania przez Neala Stephensona powieści Snow Crash, w której opisał koncepcję metawersum. Wraz z postępem technologicznym możliwe stało się połączenie i życie w wirtualnej rzeczywistości. Jest to logiczny postęp technologii informacyjnych, które zmieniają nasze zachowanie i interakcje online, tworząc nową koncepcję Web 3.0. Transformacja cyfrowa nazywana Web 3.0 staje się zmianą w kierunku zdecentralizowanych rozwiązań i szerokiego wykorzystania technologii blockchain, która uprości interakcje między ludźmi. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki zdecentralizowanym finansom, które eliminują potrzebę korzystania z pośredników takich jak instytucje finansowe. Wymiana towarów, inwestowanie w wartościowe przedmioty (przykładowo w NFT lub posiadłości), a nawet otrzymywanie zapłaty bez pośredników jest już możliwe dzięki rozwiązaniom oferowanym przez projekty kryptowalutowe w metaverse.

W istocie, Metaverse to cyfrowa i wirtualna przestrzeń, która odzwierciedla elementy świata rzeczywistego, w którym żyjemy. Przynajmniej jest to coś, do czego dąży Mark Zukerberg. Nie ma jednak jednego konkretnego Metaverse. W ostatnich miesiącach powstaje wiele projektów oferujących swoje własne wersje Metaverse, z własną ekonomią, zasadami i ograniczeniami. Jedną z głównych idei jest ogromna ilość działań i interakcji, które użytkownik może swobodnie wykonywać w świecie metaverse. Tak więc jedna platforma metaverse może umożliwiać użytkownikom osiąganie zysków z inwestycji NFT, kupowanie nieruchomości cyfrowych, a następnie ich wynajmowanie, tworzenie awatarów i różnych przedmiotów. Inna platforma rozszerza granice ludzkiej interakcji, tworząc w ramach metawspólnoty całe festiwale muzyczne z udziałem artystów z prawdziwego świata. Meta platformy pozwalają ludziom tworzyć i bezpośrednio istnieć w obrębie treści. Wskaźnikiem tego, że w niedalekiej przyszłości stanie się to wielkim trendem finansowym, inwestycyjnym i społecznym, jest zwiększone zainteresowanie inwestycjami w Metaverse ze strony technologicznych gigantów, takich jak Facebook i Microsoft. Oferują one ponowne przemyślenie środowiska pracy i połączenie rzeczywistości wirtualnej z rzeczywistą. Pandemia koronawirusa na dobre zmodyfikowała nasz sposób pracy i interakcje pomiędzy pracownikami. Microsoft idzie dalej i dosłownie rozbija ekrany, które oddzielają jednego pracownika od drugiego.

Nie trzeba już stać w godzinnych korkach, by dostać się na kolejną konferencję służbową. Dzięki okularom VR oraz potężnie zsynchronizowanemu oprogramowaniu i serwerom, możesz dosłownie poczuć swoją obecność i prezentacje współpracowników na spotkaniach, nie wychodząc z zacisza własnego domu. Wyobraź sobie spacer po Wall Market i kupowanie przedmiotów w metawersum, które później zostaną dostarczone do Twojego domu. Facebook (czy może raczej META) zdigitalizuje świat rzeczywisty, dostarczając nam komputerowo wygenerowanych elementów w życiu codziennym, które do tej pory można było zobaczyć tylko w grach wideo. Rzeczywistość rozszerzona (AR) pozwoli nam na doświadczenie 3D, uzupełniając nasze prawdziwe życie o elementy generowane komputerowo. Hologramy są już rzeczywistością z perspektywą masowego zastosowania w ciągu 5–7 lat. Tak więc będąc w jednym miejscu można zobaczyć i współdziałać z osobą znajdującą się w dowolnym miejscu na ziemii, grając w hologramowe szachy lub pokazując projekcje miejsc z ostatniej podróży. Giganci tacy jak Google i Apple pracują nad poprawą doświadczenia metaverse poprzez rozwój progresywnego ekosystemu sztucznej inteligencji i rzeczywistości.

Biznesowe relacje w Metaverse

Marki takie jak Nike, Adidas czy Balenciaga upatrują w metaverse miejsce na lokowanie swoich produktów i nowe kanały sprzedaży, oferując cyfrowe wersje online ubrań i akcesoriów dla użytkowników świata Meta. Właściciele gruntów i domów mogą udostępniać przestrzeń reklamową na swoich budynkach za pewną opłatą, a firmy reklamować swoją markę szerokiej publiczności. Z czasem mniejsze przedsiębiorstwa nadążą wielkim korporacjom wchodzącym do metawersum i dostrzegą w nim szansę na rozszerzenie swojej działalności biznesowej właśnie w tym miejscu. Rzeczywiście, tworzenie wirtualnych obiektów cyfrowych jest znacznie szybsze, tańsze i skalowalne na milionową publiczność nieograniczonych różnicami czasowymi czy kulturowymi. Ponieważ do produkcji meta-produktów nie są potrzebne żadne surowce, a do uzyskania licencji i pozwoleń nie są potrzebni regulatorzy, metaverse może stać się światem nadmiaru. Gdzie dodatkowo zakup obiektów cyfrowych odbywa się bezpośrednio między kupującym a sprzedającym. Oznacza to nowe doświadczenia konsumenckie, których musi bacznie obserwować globalny rynek e-commerce dostosowując elementy swojej działalności do nowych trendów. Tak właśnie Binance założył swoje biuro, z prawdziwymi pracownikami w jednej z platform metaverse. A gigant technologiczny Samsung organizuje swoje pierwsze meta-wydarzenia…..

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ NA TECRA SPACE

Jak investować w startupy z metaverse?

Telegram: https://t.me/tecracoinio|
Website:
https://tecra.space
Facebook:
https://www.facebook.com/tecracoin/
Twitter:
https://twitter.com/TecraCoin
Discord:
https://discord.com/invite/wA9Cpkd
Instagram:
https://www.instagram.com/tecracoin/?hl=pl
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCJXo9dzVn-R7lphyNa-jVsg

Mail: marketing@tecra.space

--

--

--

Crowdfunding Hub for High-tech Start-ups 🌎 Investing based on #blockchain technology with fundraising as a service. https://tecra.space/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tecra Space

Tecra Space

Crowdfunding Hub for High-tech Start-ups 🌎 Investing based on #blockchain technology with fundraising as a service. https://tecra.space/

More from Medium

5 Reasons Microsoft Is Making Activision Blizzard Its Biggest Deal Ever

The case for building actionable solutions as the cornerstone of your GTM strategy

An Introduction to Planetary Noodle Layers

Advice for the 21st Century Startup Founder